left02

佳農食品有限公司
電話 Contacts/ 886-7336123
傳真Fax /886-7333306
地址 Address/90085台灣屏東市大豐路1之3號   No.1-3, Dafeng Rd., Pingtung City, Pingtung County 90085, Taiwan (R.O.C)   網址 /www.jianong.com.tw
E-mailj7336123@gmail.com


請您仔細填妥底下的資料,並按下「填寫完可送出」按鈕,將有專人為您服務及回覆以下標示 * 為必填
先生 小姐
點一下圖片更換驗證碼